THERAPiN » מאמרים

חולי סרטן, טרשת נפוצה, פרקינסון, איידס ואפילפסיה, חולים הסובלים מקרוהן וקוליטיס, כאבים כרוניים, ומתסמונות כמו טורט ופוסט טראומה – הם רק חלק מהציבור הזקוק לסגולות הריפוי של הקנאביס הרפואי. קנאביס רפואי אינו יכול להירשם לחולים הזקוקים לו על ידי רופא המשפחה, אלא בהליך בלעדי שנקבע על ידי משרד הבריאות, וע"י רופאים מומחים שקיבלו הסמכה מיוחדת ממשרד הבריאות למתן מרשמים לקנאביס רפואי.

כל מה שצריך לדעת ולעשות כדי לקבל אישור לקנאביס רפואי – בעמוד שלפניכם.

איך מתחילים ומה עושים?

על מנת לקבל מרשם לקנאביס רפואי, ולעלות על המסלול לאיכות חיים טובה יותר וריפוי של מחלתכם, עליכם לפעול באופן שיטתי ובהתאם לנהלי משרד הבריאות, תוך מעקב אחר השלבים הבאים:

 בדקו אם אתם עומדים בקריטריונים לקבלת קנאביס רפואי

רק במקרים בהם המחלה, התסמונת או הבעיה הרפואית ממנה אתם סובלים כלולה ברשימת ההתוויות של משרד הבריאות, וברוב המקרים, רק בתנאי שטיפולים תרופתיים קונבנציונליים אחרים לא עזרו במשך לפחות שנה – קיים סיכוי שתקבלו רישיון לצריכת קנאביס רפואי; רשיון זה מוגבל בזמן ויש לדאוג לחדשו.

לפניכם רשימת ההתוויות, המפורטת ומתעדכנת אחת לתקופה בנוהל 106 של משרד הבריאות:

  • תסמיני מחלות הסרטן
  • קשיון שרירים בטרשת נפוצה
  • אפילפסיה
  • טיפול פליאטיבי (טיפול משכך/מרגיע הניתן לחולים סופניים)
  • פרקינסון
  • קוליטיס וקרוהן
  • כאבים כרוניים
  • תסמונת טורט
  • תסמונת דחק פוסט טראומתית (PTSD)
  • איידס (HIV)

הרופאים המאשרים

על מנת לפעול לקבל מרשם לקנאביס רפואי, יש לפנות לאחד הרופאים שהוסמכו בנושא ועברו קורס ייעודי מטעם משרד הבריאות.

הרופאים המוסמכים לרשום קנאביס רפואי למטופליהם הסובלים מכל אחת מההתוויות המופיעות בנוהל 106 פזורים ברחבי הארץ, בקופות החולים ובמוסדות הרפואיים השונים.

בנוסף אליהם, ישנם רופאים המוסמכים לרשום קנאביס רפואי לחולי סרטן בלבד, בהליך מקוצר, באופן שאינו מחייב את אישורה של היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי מטעם משרד הבריאות).

רופאים אלו נמצאים בבתי החולים הגדולים בישראל: בילינסון (רבין), ‘שיבא’ תל השומר, איכילוב, הדסה, רמב”ם, זיו, אסף הרופא וגליל מערבי.

אפשרות נוספת היא לפנות לכל רופא, רצוי מומחה המתמחה בתחום מחלתכם, גם אם לא הוסמך להנפיק רישיונות לצריכת קנאביס רפואי, ולבקש את המלצתו, אותה ישלח בטופס מקוון היישר ליק"ר במשרד הבריאות.

במידה ומשרד הבריאות יאשר את המלצתו של הרופא המומחה – יונפק למטופל רישיון לקנאביס רפואי.

אצל הרופא

זכאות לקבל רשיון ומרשם לקנאביס רפואי שמורה לחולים שסובלים לפחות במשך שנה מאחת המחלות המופיעות ברשימת ההתוויות בנוהל 106 של משרד הבריאות, וניסו במהלך שנה זו טיפולים קונבנציונאליים אחרים, אשר לא הועילו להם.

לכן, יש לפנות לרופא המומחה המטפל או לרופא המוסמך להנפיק רישיונות לקנאביס רפואי, כשאתם מצוידים בתיעוד של היסטוריית הטיפולים הקודמת, לרבות מרשמי התרופות הקונבנציונליות שקיבלתם.

במידה ותרופות אחרות שניתנו לכם לא הקלו על סבלכם או גרוע מכך, גרמו לתופעות לוואי בלתי נעימות – חשוב לדווח על כך לרופא.

במידה והרופא יראה לנכון להמליץ לכם על טיפול בקנאביס רפואי – בקשו ממנו לפרט אם כוונתו היא לתכשירי תפרחת, שמן, קפסולות או מדבקות קנאביס, וכן לציין על גבי הטופס הייעודי את הנימוקים להמלצתו.

עבודה מול משרד הבריאות

ההליך מול משרד הבריאות מחייב שהרופא הממליץ ירשום את המלצתו על גבי טופס מקוון, הייעודי למטרה זו.

במקביל לעותק אותו ישלח הרופא על ידי המערכת המקוונת ישירות למשרד הבריאות, בקשו לקבל עותק מודפס על מנת להגישו בעצמכם ליק"ר (היחידה לקנאביס רפואי), למספר הפקס הבא: 02-6474810.

בתום יממה ממועד שיגור הפקס, התקשרו לטלפון 08-6268000, על מנת לוודא שהפקס אכן הגיע ליעדו. תשובה תישלח אליכם בתוך פרק זמן שנע בין שבועיים לחודשיים.

מאמרים נוספים