THERAPiN » מאמרים

 התאמת מינון הקנאביס הרפואי השלבים ההתחלתיים של הטיפולבתחילת הטיפול בקנאביס רפואי, יש לאפשר לגוף את הזמן הדרוש לו על מנת להסתגל לתרופה, ולכן מומלץ להתחיל ממינון נמוך, ולהעלותו באופן הדרגתי, אחת ל- 3-5 ימים – מעט ולאט, התהליך מצריך זמן וסבלנות.תהליך ההגעה למינון מיטבי, תוך הסתגלותו של הגוף לתכשיר הרפואי, עשוי לארוך פרק זמן שנע בין שבועיים לשלושה חודשים, ויש לבצע את התהליך תוך מעקב צמוד ע"י הרופא או הצוות שהוכשר לכך.

המינון המיטבי יהיה זה שמאפשר מקסימום הקלה בתסמינים עם מינימום תופעות לוואי.

 התאמת המינון במהלך השימוש בקנאביס הרפואי בטווח הארוךעל מנת להגיע למינון המיטבי לכל עת ושלב בטווח הארוך, מומלץ לערוך מעקב אחר התסמינים ומידת חומרתם.

ניתן לתעד את מצב התסמינים מהם אתם סובלים בטבלה, ולציין בכל פעם את המינון אותו נטלתם, על מנת להתחקות אחר הקשר בין מצבכם לבין מינוני התכשיר הרפואי.

מתוך כך ניתן להסיק לגבי המינון האופטימלי עבורכם, וזאת בתיאום עם הרופא המטפל.

 הגדלת מינון הקנאביס הרפואי

ישנם מטופלים ומצבים בהם מתעורר צורך להגדיל את מינוני הקנאביס הרפואי, בין אם בשל החמרה של המחלה או התפתחותה של סבילות מסוימת לאפקט המרפא.

במצבים אלו, ניתן להגיש בקשה רשמית להעלאת המינון, דרך הרופא המטפל והמוסמך להנפקת רישיונות לקנאביס רפואי, ובמקביל מול היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי מטעם משרד הבריאות).

 קצב הגדלת המינון המאושר

במרבית המקרים, הגדלה במינונים של קנאביס רפואי תאושר בקפיצות של 10 גר' בכל פעם, וזאת מחשש להתמכרות.

כלומר: במידה ואושר לחולה מינון של 30 גר' לחודש, הוא יוכל להגיש בקשה להגדילו ל- 40 גר' לחודש.

לרוב מומלץ להגיש את הבקשה להגדלת המינון עם מועד חידוש הרישיון, כלומר בתום חצי שנה לכל הפחות מתחילת הטיפול בקנאביס הרפואי.

מאמרים נוספים