THERAPiN » מאמרים

לקנאביס שמות וכינויים רבים: מריחואנה, גראס, באנג ועוד.

לפי הסברה, השימוש בקנאביס כסם משכר החל כנראה בהודו ומשם התפשט לשאר אסיה ולמזרח התיכון. קיימות עדויות לכך שנעשה שימוש בקנאביס כבר לפני כ-10,000 שנה, ויש הטוענים שהצמח מוזכר כבר בתנ"ך ושהמילה קנאביס היא התגלגלות מ"קנה בשם", וככל הנראה כבר אז עשו בצמח הזה שימוש רפואי-רוקחי.

בצמח הקנאביס קיימות יותר מכ – 500 תרכובות כימיות שונות, שעיקרן בשלוש משפחות של מטבוליטים צמחיים: טרפנואידים )Terpenoids ,(פלבנואידים )Flavonoids )והקבוצה הכימית הידועה ביותר הנקראת קנבינואידים )Cannabinoids .)לקבוצות אלה של מטבוליטים צמחיים, קיים מגוון רחב של תפקודים ייחודיים הקשורים בין היתר בהתפתחות הצמח, הגנה מטורפים, משיכת מאביקים וכן מגוון רחב של סגולות רפואיות התורמות לבריאות בני האדם.
הטרפנואידים והפלבוניאידים הינן תרכובות הקיימות ברוב הצמחים ואשר תורמות רבות לתפקודו והתפתחותו של הצמח ולתכונות שונות כגון ריח וטעם. לתרכובות אלה מיוחסות גם השפעות בעלות סגולות רפואיות שונות.

באמצע המאה הקודמת הצליח פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית לבודד ולאפיין את שני החומרים הפעילים העיקריים של הקנאביס, ה THC(Tetrahydrocannabinol) וה CBD (Cannabidiol), אך ידוע שבקנאביס מעל 100 מולקולות דומות שאופיינו, כגון CBN, CBG, CBC  המצויות בכמויות קטנות ,אשר כולן יחד נקראות "קנבינואידים" (כלומר, דמויי-קנאביס) ולעתים "פיטוקנבינואידים" (כלומר, קנבינואידים צמחיים). נראה שמטרת החומרים הללו היא להגן על הצמח מפני חיידקים ופטריות ולסנן קרינה על-סגולה שמזיקה לו, אך לא ברור עדיין איך הם עושים את זה. חומרים אלה מופקים מהתפרחות של צמח הקנאביס, וליתר דיוק, מהטריכומות (זקיקי שרף)  שעל התפרחות המצויות בצמחים נקביים בלבד, שם ריכוזם הגבוה ביותר.

ההשפעות של THC הן בעיקר פסיכו-אקטיביות, משכרות ומשנות תודעה, ואילו השפעות ה-CBD הן בעיקר רפואיות, כמו למשל פעילות אנטי-דלקתית ונוגדת חמצון, ויש גם עדויות לכך של-CBD יש פעילות אנטי פסיכו-אקטיבית.

האפקט המשותף של תרכובות הקנאביס השונות יחדיו  נקרא “אפקט הפמליה” והוא שיוצר את ההשפעה המדויקת שתהיה לצריכת תפרחת צמח קנאביס מסוים על מטופל מסוים. למרות “אפקט הפמליה” בו פועלים הקנבינואידים השונים להשלים זה את זה, השפעות הקנבינואידים עצמם הן מגוונות ואחדות מהן אף הפוכות זו מזו (למשל דיכוי ועוררות תיאבון).

איך משפיע הקנאביס הרפואי על גוף האדם

בגוף בעלי החיים ובני האדם מצויה מערכת העברת אותות הנקראת המערכת האנדוקנבינואידית. המערכת מורכבת מקבוצה של קולטנים המתבטאים על פני תאים, המצויים בין היתר במערכת העצבים המרכזית (המוח) והפריפריאלית (אזורי גוף אחרים). קולטני CB1  מצויים בעיקר במערכת העצבים המרכזית אך גם בפריפריאלית וקולטני CB2  מצויים בעיקר במערכת החיסון ומערכת העיכול.

הקנבינואידים הם קבוצה של תרכובות כימיות אשר נקשרות לקולטנים של המערכת האנדוקנבינואידית שבגוף. הקנבינואידים מסווגים לשלוש קבוצות על פי מקורן: האנדו-קנבינואידים, אשר מיוצרים בגוף האדם או בע"ח באופן טבעי, הפיטו-קנבינואידים המיוצרים  בצמח הקנאביס כגון THC ו-CBD והקנבינואידים הסינתטיים המיוצרים במעבדה.

ע"י היקשרות לקולטנים הספציפיים המצויים במערכת האנדוקנבינואידית, משתתפים האנדוקנבינואידים במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגים ופתולוגים ומשפיעים על מגוון תפקודים בגוף. באותו אופן נקשרים הפיטו-קנבינואידים שמקורם בצמח הקנאביס שנצרך ומשפיעים על תהליכים שבגופנו.
הקנבינואיד THC  המצוי בצמח הקנאביס נקשר לשני הקולטנים, אך האפקט המשכר שלו נובע מהשפעותיו על CB1 בלבד, המצוי בכמות גדולה במערכת העצבים המרכזית.

מאמרים נוספים