THERAPiN » מאמרים

קבלת מרשם ורישיון לקנאביס רפואי, מאושרת בהליך בלעדי וייחודי שקבע משרד הבריאות, על ידי רופאים שהוסמכו ועברו קורס ייעודי בנושא. חולים ואנשים הסובלים מתסמונות ומתסמינים שנכללים ברשימת ההתוויות של משרד הבריאות, יכולים לפנות לאחד הרופאים המוסמכים, ולקבל רישיון לצריכת קנאביס רפואי.

לצורך קבלת הרשימה של הרופאים המורשים במתן רשיונות לקנאביס רפואי, יש לפנות לקופת-החולים בה מבוטח/ת המטופל/ת.

  •  כללית – שירות לקוחות: 2700*
  •  מאוחדת – מוקד ארצי: 3833*
  •  מכבי – מכבי ללא הפסקה: 3555*
  •  לאומית – מוקד שירות לקוחות: 1-700-507-507

מאמרים נוספים