תפרחת וירגו
Indica
Lemon
Pine
Limonen
Myrcene
Humelene
Pinene
Beta-Caryophyliene