תפרחת אריאס
היברידי
THC
3%
CBD
15%
לימוני
פירותי
פריחת הדרים
Myrcene
Pinene
Beta-Caryophyliene