תפרחת הוגו מיניז
אינדיקה
THC
20%
CBD
4%

גידול אינדור מלא ישראלי
ללא חומרי הדברה

Caryophyllene
Pinene
Terpinolene