היברידי
THC
15%
CBD
3%

מוצר יושק בקרוב

אדמתי
Myrcene
Pinene
Beta-Caryophyliene